0
0

دسته: اندیکاتورها

 

تراز های پیوت

رازهای پیووت سطوحی هستند که توسط فرمولهای خاص و بر اساس کندل روز قبل یا...
1033 بازدید 1399/11/24 0